α-[(9,10-二氢-9,10-二羰基-1-蒽基)偶氮]-1,4-二氢-4-羰基喹唑啉-2-乙酰腈 α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile|α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile

更新:近期 浏览:56次
收藏
举报
分子式:C24H13N5O3,CAS号:81286-11-5
α-[(9,10-二氢-9,10-二羰基-1-蒽基)偶氮]-1,4-二氢-4-羰基喹唑啉-2-乙酰腈 <small>&#x3B1;-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile</small>|α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile
分子式:
C24H13N5O3
分子量:
0
CAS号:
81286-11-5
MDL号:
EINECS号:
RTECS号:
BRN号:
PubChem号:

提示:如发现资料信息有误,请点击上面的举报按钮!

相关标签

CAS号

结构式

编号系统

CAS号:81286-11-5

MDL号:暂无

EINECS号:暂无

RTECS号:暂无

BRN号:暂无

PubChem号:暂无

物性数据

暂无

毒理学数据

暂无

生态学数据

暂无

分子结构数据

暂无

计算化学数据

暂无

性质与稳定性

暂无

贮存方法

暂无

合成方法

暂无

用途

暂无

安全信息

危险运输编码:暂无

危险品标志: 暂无

安全标识:暂无

危险标识:暂无

文献

暂无

备注

暂无

评论
相关推荐
智能推荐
(2S)-N-[(2S)-2-[[2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酰]氨基]丙酰]氨基]乙酰基]氨基]-3-苯基-丙酰]-2-[2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-氨基-3-(4-羟基苯基)丙酰]氨基]丙酰]氨基]乙酰基]氨基]-3-苯基-pr|(2S)-N-[(2S)-2-[[2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]amino]acetyl]amino]-3-phenyl-propanoyl]-2-[2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]amino]acetyl]amino]-3-phenyl-pr 分子式:C60H82N12O12,CAS号:82221-89-4 更新:近期
(4aS,10aS,11aS,11bS)-6-甲氧基-7,11-二甲基-4,4a,10,10a,11,11a-六氢吖丙烯并[2',3':3,4]吡咯并[1,2-a][1,3]氧杂联氮基[4,5-b]吲哚-2,5,8(1H)-三酮|(4aS,10aS,11aS,11bS)-6-methoxy-7,11-dimethyl-4,4a,10,10a,11,11a-hexahydroazireno[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a][1,3]oxazino[4,5-b]indole-2,5,8(1H)-trione 分子式:C16H17N3O5,CAS号:27164-43-8 更新:近期
1|1-(2,5-Dioxo-pyrrolidin-1-yl-oxycarbonyl)-pentyl-2-[5-[1-(2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl-oxycarbonyl)-pentyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-3-methyl-penta-1,3-dienyl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium hydroxide, inner salt, sodium salt 分子式:C46H53N4NaO14S2,CAS号:661465-58-3 更新:近期
5(2H)-嘧啶亚胺|2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-1-{2-[(6E)-3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-6-imino-2-oxo-3,6-dihydropyrimidin-1(2H)-yl]ethyl}-1,9-dihydro-6H-purin-6-one(non-preferredname) 分子式:C21H28N8O8,CAS号:83008-59-7 更新:近期
(1S,3S,4S,4aS,6aS,7Z,10S,11E,12aR,13S,20aS,20bR)-15-甲酰基-18-羟基-1,3,7,11,20a-五甲基-20,21-二羰基-1,2,3,4,4a,6a,9,10,12a,13,16,20,20a,20b-十四氢-16a,19-亚甲基苯并[b]萘并[2,1-j]氧杂环四癸炔-4,10,13-三基三乙酸酯|(1S,3S,4S,4aS,6aS,7Z,10S,11E,12aR,13S,20aS,20bR)-15-formyl-18-hydroxy-1,3,7,11,20a-pentamethyl-20,21-dioxo-1,2,3,4,4a,6a,9,10,12a,13,16,20,20a,20b-tetradecahydro-16a,19-methanobenzo[b]naphtho[2,1-j]oxacyclotetradecine-4,10,13-triyltriacetate 分子式:C38H46O11,CAS号:81307-43-9 更新:近期
5-氨基-3-[[4'-[(6-氨基-1-羟基-3-磺酸根-2-萘基)偶氮]-3,3'-二甲氧基[1,1'-联苯基]-4-基]偶氮]-4-羟基萘-2,7-二磺化三钠 Ceramide,1-O-[O-4-O-acetyl-N-(hydroxyacetyl)-a-neuraminosyl-(2&reg;3)-O-b-D-galactopyranosyl-(1&reg;4)-b-D-glucopyranosyl]-(9CI)|Ceramide,1-O-[O-4-O-acetyl-N-(hydroxyacetyl)-a-neuraminosyl-(2®3)-O-b-D-galactopyranosyl-(1®4)-b-D-glucopyranosyl]-(9CI) 分子式:0,CAS号:73379-75-6 更新:近期
1-羧基戊基-2-[5-[1-羧基戊基-1,3-二氢-3,3-二甲基-5-硫代-2H-吲哚-2-亚基]-3-甲基-戊-1,3-二烯基]-3,3-二甲基-5-硫代-3H-吲哚鎓氢氧化物,内盐,钠盐|1-Carboxypentyl-2-[5-[1-carboxypentyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-3- methyl-penta-1,3-dienyl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium hydroxide, inner salt, sodium salt 分子式:C38H47N2NaO10S2,CAS号:367271-21-4 更新:近期
磷酸氢[(2R,3R,4R,5R)-4-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4-二羟基-5-(6-硫代-3H-嘌呤-9-基)四氢呋喃-2-基]甲氧基]-3-羟基-5-(6-硫代-3H-嘌呤-9-基)四氢呋喃-2-基]甲酯磷羧酯|5H-1,3-Dioxolo[4,5-c]pyrrole-5-carboxylicacid,4-[4-[[(benzoylamino)(methylthio)methylene]amino]-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrol-3-yl]tetrahydro-2,2,6-trimethyl-,1,1-dimethylethylester,(3aS,4S,6R,6aR)- 分子式:C29H38N4O7S,CAS号:222631-42-7 更新:近期
3-(3-羧基-丙基)-2-[3-[3-(3-羧基-丙基)-5,6-二氯-1-辛基-1,3-二氢-苯并咪唑-2-亚基]-丙烯基]-5,6-二氯-1- 辛基-3H-苯并咪唑鎓氢氧化物,内盐|3-(3-Carboxy-propyl)-2-[3-[3-(3-carboxy-propyl)-5,6-dichloro-1-octyl-1,3-dihydro- benzimidazol-2-ylidene]-propenyl]-5,6-dichloro-1-octyl-3H-benzimidazolium hydroxide, inner salt 分子式:C41H54Cl4N4O4,CAS号:213133-74-5 更新:近期
(5E)-5-[(4-氟苯基)甲亚基]-1,3-硒杂吖戊啶-2,4-二酮|chromium(3+)hydrogen5-methyl-4-[(4-nitro-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)diazanidyl]-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyrazol-1-ide({4-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene)hydrazinylidene]-3-oxocyclohexa-1,5-dien-1-yl}imino)dioxidanide 分子式:C45H52CrN11O8,CAS号:73297-15-1 更新:近期
(1S,4aR,11R,11aS,12aS)-3-乙酰基-1-氨基-4,4a,6,7,11-五羟基-8,11-二甲基-11,11a,12,12a-四氢四省-2,5(1H,4aH)-二酮|(1S,2R,3aR,4R,5R,6Z,11R,12Z,13aS)-3a,4-bis(acetyloxy)-11-hydroxy-2,5,8,8,12-pentamethyl-9-oxo-2,3,3a,4,5,8,9,10,11,13a-decahydro-1H-cyclopenta[12]annulen-1-ylbenzoate 分子式:C31H40O8,CAS号:81542-94-1 更新:近期
N-甲基-N-[(三氯乙酰基)氧代]甲胺|(2E)-N-(2-{[3-(acetylamino)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-6-{2-[5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl]-2-hydroxyethyl}-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)pentadec-2-enamide(non-pre 分子式:C38H62N4O16,CAS号:73942-09-3 更新:近期
5-羟基-4-[(2R)-2-{(2R,6S)-2-[(1E)-3-羟基-2-{(3S,6R)-6-[(1E)-3-{(2S,5S)-5-[(1R)-1-甲氧基乙基]四氢呋喃-2-基}丙-1-烯-1-基]-3-甲基四氢-2H-吡喃-2-基}丙-1-烯-1-基]-6-甲基环己基}丙酰]-2-甲亚基呋喃-3(2H)-酮|hexasodium[4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbene-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzene-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)]-copper(II) 分子式:C52H28Cu2N10O23S6·6Na,CAS号:82027-60-9 更新:近期
2-[2-[2-氯-3-[2-(1,3-二氢-1,3,3-三甲基-2H-吲哚-2-亚基)-亚乙基]-1-环己烯-1-基]- 乙烯基]-1,3,3-三甲基-3H-吲哚 4-甲基苯磺酸盐|2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1- cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium 4-methylbenzenesulfonate 分子式:C39H43ClN2O3S,CAS号:205744-92-9 更新:近期
2-(乙酰基氨基)-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖基-(1->3)-[α-D-吡喃鼠李糖基-(1->5)]-[β-D-吡喃鼠李糖基-(1->4)]-2-(乙酰基氨基)-2-脱氧-D-葡萄糖 2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl-(1->3)-[alpha-D-mannopyranosyl-(1->5)]-[beta-D-mannopyranosyl-(1->4)]-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucose|2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl-(1->3)-[alpha-D-mannopyranosyl-(1->5)]-[beta-D-mannopyranosyl-(1->4)]-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 分子式:C28H48N2O21,CAS号:81034-76-6 更新:近期
2-(甲基苯基氨基)-2-羰基乙基乙酸酯|2-[4-({4-O-[3-O-acetyl-2,6-dideoxy-4-O-(6-methyl-5-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)hexopyranosyl]-2,3,6-trideoxy-3-(dimethylamino)hexopyranosyl}oxy)-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-1,2,3,4,6,11-hexahydrotetracen-2-yl]-2-oxoethylacetate 分子式:C45H55NO18,CAS号:81975-88-4 更新:近期
2-苯并噻唑羧酸, 乙基酯, 3-氧化|(1aS,5R,6R,6aE,9aR)-6-{[2,6-dideoxy-2-(methylamino)-alpha-D-galactopyranosyl]oxy}-1a-[(4R)-2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]-2,3,8,9-tetradehydro-1a,5,6,9a-tetrahydrocyclopenta[5,6]cyclonona[1,2-b]oxiren-5-yl2-hydroxy-7-methoxy-5-methylnaphthalene-1-carboxylate 分子式:C35H33NO12,CAS号:81604-85-5 更新:近期
苯乙醛,3-甲基-a-羰基-|5-oxo-L-prolyl-3-(4H-imidazol-5-yl)-L-alanyl-L-tryptophyl-L-seryl-N-[(1R)-1-{[(1S)-1-({(1S)-1-({(2S)-2-[(2-amino-2-oxoethyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl}carbonyl)-4-[(diaminomethylidene)amino]butyl}carbamoyl)-3-methylbutyl]carbamoyl}-3,3-dicyclohexylpropyl]- 分子式:C71H103N17O15,CAS号:82318-05-6 更新:近期
[1S-(1α,3a&#x3B2;,4α,8a&#x3B2;)]-2-(十氢-4,8,8-三甲基-1,4-亚甲基薁-9-亚基)乙基乙酸酯 [1S-(1&#x3B1;,3a&#x3B2;,4&#x3B1;,8a&#x3B2;)]-2-(decahydro-4,8,8-trimethyl-1,4-methanoazulen-9-ylidene)ethylacetate|[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-2-(decahydro-4,8,8-trimethyl-1,4-methanoazulen-9-ylidene)ethylacetate 分子式:C18H28O2,CAS号:27530-63-8 更新:近期
2-[2-(2-氯-3-[2-[1,1-二甲基-7-硫代-3-(4-硫代丁基)-1,3-二氢-苯并[e]吲哚-2-亚基]-亚乙基]-环己-1-烯基)-乙烯基]- 1,1-二甲基-7-硫代-3-(4-硫代丁基)-1H-苯并[e]吲哚鎓氢氧化物,内盐,三钠盐|2-[2-(2-Chloro-3-[2-[1,1-dimethyl-7-sulfo-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-benzo[e]indol-2-ylidene]- ethylidene]-cyclohex-1-enyl)-vinyl]-1,1-dimethyl-7-sulfo-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzo[e]indolium hydroxide, inner salt, trisodium salt 分子式:C46H48ClN2Na3O12S4,CAS号:162093-44-9 更新:近期
微健智能推广组件
看过该内容的人还看了