α-[(9,10-二氢-9,10-二羰基-1-蒽基)偶氮]-1,4-二氢-4-羰基喹唑啉-2-乙酰腈 α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile|α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile

更新:近期 浏览:32次
收藏
举报
分子式:C24H13N5O3,CAS号:81286-11-5
α-[(9,10-二氢-9,10-二羰基-1-蒽基)偶氮]-1,4-二氢-4-羰基喹唑啉-2-乙酰腈 <small>&#x3B1;-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile</small>|α-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)azo]-1,4-dihydro-4-oxoquinazoline-2-acetonitrile
分子式:
C24H13N5O3
分子量:
0
CAS号:
81286-11-5
MDL号:
EINECS号:
RTECS号:
BRN号:
PubChem号:

提示:如发现资料信息有误,请点击上面的举报按钮!

相关标签

CAS号

结构式

编号系统

CAS号:81286-11-5

MDL号:暂无

EINECS号:暂无

RTECS号:暂无

BRN号:暂无

PubChem号:暂无

物性数据

暂无

毒理学数据

暂无

生态学数据

暂无

分子结构数据

暂无

计算化学数据

暂无

性质与稳定性

暂无

贮存方法

暂无

合成方法

暂无

用途

暂无

安全信息

危险运输编码:暂无

危险品标志: 暂无

安全标识:暂无

危险标识:暂无

文献

暂无

备注

暂无

评论
相关推荐
智能推荐
S-{(9R)-1-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-氨基-9H-嘌呤-9-基)-4-羟基-3-(磷羧基氧代)四氢呋喃-2-基]-3,5,9-三羟基-8,8-二甲基-3,5-二羟基-10,14-二羰基-2,4,6-三氧杂-11,15-二氮杂-3lambda~5~,5lambda~5~-二磷杂十七烷-17-基} 3-苯氧基苯甲硫酸酯|S-{(9R)-1-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl]-3,5,9-trihydroxy-8,8-dimethyl-3,5-dioxido-10,14-dioxo-2,4,6-trioxa-11,15-diaza-3lambda~5~,5lambda~5~-diphosphaheptadecan-17-yl}3-phenoxybenzenecarbothioate 分子式:C34H44N7O18P3S,CAS号:81424-65-9 更新:近期
5(2H)-嘧啶亚胺|2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-1-{2-[(6E)-3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-6-imino-2-oxo-3,6-dihydropyrimidin-1(2H)-yl]ethyl}-1,9-dihydro-6H-purin-6-one(non-preferredname) 分子式:C21H28N8O8,CAS号:83008-59-7 更新:近期
磷酸;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-氨基嘌呤-9二氢二氢[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-氨基-6-羰基-3H-嘌呤-9-基)-3,4-二羟基-四氢呋喃-2-基]甲基磷酸酯;[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-氨基-2-羰基-嘧啶-1-基)-3,4-二羟基-四氢呋喃-2-基]甲基|[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyldihydrogenphosphate;[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyldihydrogenphosphate;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9 分子式:C29H42N13O23P3,CAS号:81251-17-4 更新:近期
2-{[(4-氯-3,5-二甲基吡啶-2-基)甲基]硫烷基}-6-甲氧基-1H-苯并咪唑 (3beta,5beta,14xi)-3-{[2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1->3)-[2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1->4)]-2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl]oxy}-16-(formyloxy)-14-hydroxycard-20(22)-enolide|(3beta,5beta,14xi)-3-{[2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1->3)-[2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl-(1->4)]-2,6-dideoxy-alpha-D-ribo-hexopyranosyl]oxy}-16-(formyloxy)-14-hydroxycard-20(22)-enolide 分子式:C42H64O15,CAS号:73987-01-6 更新:近期
1-{[4-(甲基硫烷基)萘-1-基]氧代}-3-(丙烷-2-基氨基)丙烷-2-醇 [2S-[2&#x3B1;,3&#x3B2;(2'S*,3'S*)]]-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,2',3,3'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[3,8'-bi-4H-1-benzopyran]-4,4'-dione|[2S-[2α,3β(2'S*,3'S*)]]-2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,2',3,3'-tetrahydro-3',5,5',7,7'-pentahydroxy[3,8'-bi-4H-1-benzopyran]-4,4'-dione 分子式:C30H22O13,CAS号:73428-17-8 更新:近期
1|1-(2,5-Dioxo-pyrrolidin-1-yl-oxycarbonyl)-pentyl-2-[5-[1-(2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl-oxycarbonyl)-pentyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-3-methyl-penta-1,3-dienyl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium hydroxide, inner salt, sodium salt 分子式:C46H53N4NaO14S2,CAS号:661465-58-3 更新:近期
N-甲基-N-[(三氯乙酰基)氧代]甲胺|(2E)-N-(2-{[3-(acetylamino)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-6-{2-[5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl]-2-hydroxyethyl}-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)pentadec-2-enamide(non-pre 分子式:C38H62N4O16,CAS号:73942-09-3 更新:近期
碘化2-({2-[(呋喃-2-基羰基)氧代]丙酰}氧代)-N,N,N-三甲基乙铵|(3E)-3-[2-(2-methyl-4-sulfophenyl)hydrazinylidene]-7-[({(6E)-6-[2-(2-methyl-4-sulfophenyl)hydrazinylidene]-5-oxo-7-sulfo-5,6-dihydronaphthalen-2-yl}carbamoyl)amino]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2-sulfonicacid-2,2'-(methylimino)diethanol(1:4) 分子式:C55H80N10O23S4,CAS号:73003-71-1 更新:近期
2-溴-2',6'-二氯乙酰苯 [3S-(3&#x3B1;,5&#x3B1;,8&#x3B1;)]-1-methyl-1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-3,8-dimethylazulen-5-yl)ethylbutyrate|[3S-(3α,5α,8α)]-1-methyl-1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-3,8-dimethylazulen-5-yl)ethylbutyrate 分子式:C19H32O2,CAS号:73003-91-5 更新:近期
5-氯-2-[2-(3-[2-[5-氯-3,3-二甲基-1-(4-硫代丁基)-1,3-二氢-吲哚-2-亚基]-亚乙基]-2-二苯基氨基-环戊-1- 烯基)-乙烯基]-3,3-二甲基-1-(4-硫代丁基)-3H-吲哚鎓氢氧化物,内盐,三乙基铵盐|5-Chloro-2-[2-(3-[2-[5-chloro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-indol-2-ylidene]- ethylidene]-2-diphenylamino-cyclopent-1-enyl)-vinyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H- indolium hydroxide, inner salt, triethylammonium salt 分子式:C55H68Cl2N4O6S2,CAS号:835900-90-8 更新:近期
3-羟基-4-[(4-甲基-2-磺酸根苯基)偶氮]-2-萘酸锶 20-{[hexopyranosyl-(1->6)hexopyranosyl-(1->2)-6-deoxy-3-O-methylhexopyranosyl]oxy}-16-hydroxypregn-5-en-3-yl4-O-(2-O-acetyl-6-deoxy-3-O-methylhexopyranosyl)-2,6-dideoxy-3-O-methylhexopyranoside|20-{[hexopyranosyl-(1->6)hexopyranosyl-(1->2)-6-deoxy-3-O-methylhexopyranosyl]oxy}-16-hydroxypregn-5-en-3-yl4-O-(2-O-acetyl-6-deoxy-3-O-methylhexopyranosyl)-2,6-dideoxy-3-O-methylhexopyranoside 分子式:C56H92O25,CAS号:73529-43-8 更新:近期
3-氯-12,13-二甲氧基-5,9,10,14b-四氢异奎并[2,1-d][1,4]苯并二氮卓-6(7H)-酮|(2R,3R,4R,5R)-5-({[{[(2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-5-({[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}methyl)tetrahydrofuran-3-yl]oxy}(hydroxy)phosphoryl]oxy}methyl)-4-({3-[(4-azido-2-nitrophenyl)amino]propanoyl}oxy)-2-(3-carbamoylpyridinium-1-y 分子式:C30H35N12O20P3,CAS号:73617-93-3 更新:近期
1-{[(10R,13S,16S,19S,22R)-13-(2-氨基-2-羰基乙基)-19-苯甲基-22-(4-羟基苯甲基)-16-(1-甲基乙基)-12,15,18,21,24-五羰基-7,8-二硫杂-11,14,17,20,23-五氮杂螺[5.19]二十五碳-10-基]羰基}-L-脯氨酰-N~5~-(二氨基甲亚基)-L-鸟氨酰基甘氨酸酰胺|1-{[(10R,13S,16S,19S,22R)-13-(2-amino-2-oxoethyl)-19-benzyl-22-(4-hydroxybenzyl)-16-(1-methylethyl)-12,15,18,21,24-pentaoxo-7,8-dithia-11,14,17,20,23-pentaazaspiro[5.19]pentacos-10-yl]carbonyl}-L-prolyl-N~5~-(diaminomethylidene)-L-ornithylglycinamide 分子式:C51H73N13O11S2,CAS号:81094-15-7 更新:近期
4(1H)-蝶啶酮,2-氨基-5,6,7,8-四氢-6-甲基-,(S)- (9CI)|1,3-Benzenedisulfonicacid,4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[[4-[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-,trisodiumsalt 分子式:C27H20Cl2N13Na3O12S3,CAS号:73455-11-5 更新:近期
6-(乙酰氧基)-3,3a-二羟基-3,6,9-三甲基-4-[(2-甲基丁酰)氧代]-7-[(3-甲基丁酰)氧代]-2-羰基-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-十氢薁并[4,5-b]呋喃-8-基 (2E)-2-甲基丁-2-烯酸酯|6-(acetyloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-4-[(2-methylbutanoyl)oxy]-7-[(3-methylbutanoyl)oxy]-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-8-yl(2E)-2-methylbut-2-enoate 分子式:C32H46O12,CAS号:81127-21-1 更新:近期
N-(丙烷-2-基)-1-(吡啶-3-基)-1H-吡唑-4-胺|6-Nonenoicacid,2,4,6-trimethyl-5-oxo-8-[(2S,2'R,4'S,5R,5'R,7S,7'R,9R,10R,10'R)-2,4',10,10'-tetramethyl-2'-[(2S,3S,4S,5R,6R)-tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-4-[[(2R,5S,6R)-tetrahydro-5-methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-2H-pyran-2-yl] 分子式:C54H90O16,CAS号:73492-07-6 更新:近期
2-(5-[1-[5-(2,5-二羰基-吡咯烷-1-氧基羰基)-戊基]-3,3-二甲基-1,3-二氢吲哚-2-亚基]-戊-1,3-二烯基)-3,3-二甲基-1-(4-硫代丁基)-4,5-二氢-3H-吲哚鎓氢氧化物,内盐|2-(5-[1-[5-(2,5-Dioxo-pyrrolidin-1-yloxycarbonyl)-pentyl]-3,3-dimethyl-1,3-dihydro-indol-2- ylidene]-penta-1,3-dienyl)-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-4,5-dihydro-3H-indolium hydroxide, inner salt 分子式:C39H47N3O7S,CAS号:400051-84-5 更新:近期
3-丁基-2-(2-[3-[2-(3-丁基-1,1-二甲基-1,3-二氢-苯并[e]吲哚-2-亚基)-亚乙基]-2-氯-环己-1-烯基]- 乙烯基)-1,1-二甲基-1H-苯并[e]吲哚六氟磷酸盐|3-Butyl-2-(2-[3-[2-(3-butyl-1,1-dimethyl-1,3-dihydro-benzo[e]indol-2-ylidene)-ethylidene]-2- chloro-cyclohex-1-enyl]-vinyl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium hexafluorophosphate 分子式:C46H52ClF6N2P,CAS号:885691-99-6 更新:近期
1,4:3,6-二脱水-2-脱氧-2-(二乙胺基)-5-O-硝基-L-艾杜糖醇盐酸|[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl]methyl(3R)-4-({3-[(2-disulfanylethyl)amino]-3-oxopropyl}amino)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxobutyldihydrogendiphosphate(non-preferredname) 分子式:C21H36N7O16P3S2,CAS号:81918-99-2 更新:近期
(3Z)-5-氨基-6-[(E)-{4-[(E)-(2,4-二氨基-5-硫代苯基)二氮烯基]苯基}二氮烯基]-3-(2-{4-[(E)-(2,4-二氨基-5-硫代苯基)二氮烯基]苯基}肼亚基)-4-羰基-3,4-二氢萘-2,7-二磺酸|2-dimethylaminoethyl4-butylaminobenzoate;4-[(1R)-1-hydroxy-2-methylamino-ethyl]benzene-1,2-diol;methyl(1S,2R,3S,5R)-3-benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate 分子式:C41H58N4O9,CAS号:82824-07-5 更新:近期
微健智能推广组件
看过该内容的人还看了